10-11-2021

Dorpsbelangen wil meer middelen vrijmaken om sneller meer woningen te bouwen in alle dorpen in West Betuwe. Dat bleek dinsdag bij de behandeling van de gemeentelijke begroting. Fractievoorzitter Henk de Man van Dorpsbelangen: “We hebben onze inwoners beloofd in alle kernen te bouwen. Dit moeten we dan ook waarmaken. Of het nu gaat om grote projecten, gedragen door ontwikkelaars of kleine projecten”.

De gemeente heeft onvoldoende mensen in dienst om bijvoorbeeld vergunningaanvragen voor nieuwbouw snel te kunnen behandelen. Tijdens behandeling van de begroting van de gemeente West Betuwe in de raadsvergadering afgelopen dinsdag heeft Dorpsbelangen daarom voorgesteld extra geld vrij te maken voor de bouw van woningen in alle dorpen in de gemeente. De Man betoogde: “Zorg voor invulling van de vacatures. Huur mensen in. De capaciteit van de gemeentelijke organisatie mag geen enkele belemmering zijn voor het nakomen van beloftes”.
Dorpsbelangen wilde de komende drie jaar structureel 750.000 euro uittrekken voor extra personeel om zo het mogelijk maken van woningbouw in alle kernen te versnellen. Helaas werd dit voorstel alleen door Verenigd West Betuwe gesteund. SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, LLBWB, PvdA, GroenLinks en D66 stemden tegen.