11-05-2021

Op woensdag 11 mei 2022  vond er een algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen West Betuwe plaats in Huis Op Hemert.

De fractie en campagne commissie keken terug op de verkiezingen van 2022. Naast de vaste agendapunten als het jaarverslag, verslag kascommissie, begroting werden diverse leden in het zonnetje gezet.

Er werd afscheid genomen van Klaartje de Heus als raadslid. Ze werd toegesproken door dhr. van Aalst die vooral terug blikte op de begin jaren en de onderlinge samenwerking in de raad. Koos van der Eijk focuste zijn toespraak op “het spitwerk” wat Klaartje heeft gedaan. Dank en waardering werden er uitgesproken aan Klaartje voor haar gedrevenheid, inzet en betrokkenheid.

Gerrit de Jong werd bedankt als bestuurslid, dit in verband met zijn benoeming tot gemeenteraadslid.

Lia Bullee (Acquoy) en Marcel de Jong (Heukelum) werden door de algemene leden vergadering benoemd tot algemeen bestuurslid.

Tijdens deze vergadering is Koos van der Eijk gekozen tot voorzitter van Dorpsbelangen West Betuwe. Hiermee droeg Gert Timmerman de voorzittershamer over aan Koos van der Eijk.

Gert blijft betrokken als adviseur van het bestuur.