01-11-2021

De fractie van Dorpsbelangen in West Betuwe vindt dat woningzoekenden uit de eigen gemeente voorrang moeten krijgen bij toekenning nieuwbouwwoningen. Een motie die dit wil bevorderen werd donderdagavond aangenomen in de gemeenteraad.

In de motie wordt het college uitgenodigd om met projectontwikkelaars/aannemers afspraken te maken om nieuwbouw koopwoningen eerst (voor een periode van vier weken) aan te bieden aan inwoners van de dorpen en stadjes in de gemeente. Of aan belanghebbenden met een aantoonbaar economisch belang of met een sociale urgentie in de betreffende kern. Pas daarna krijgen overige belangstellenden de gelegenheid tot koop.

Oververhit
“De woningmarkt is dermate oververhit geworden voor starters en gezinnen met een laag en middeninkomen dat er een behoefte is aan maatregelen die deze groepen meer mogelijkheden biedt op de woningmarkt”, schrijft de fractie in één van de overwegingen. “In het algemeen wordt het ook voor inwoners van de kernen in West Betuwe steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden door verdringing op de lokale woningmarkt door kopers van buiten de kernen.”

De situatie in de dorpen van West Betuwe zal waarschijnlijk niet afwijken van het landelijke gemiddelde, stelt Dorpsbelangen. De woningbouwplannen (2500 woningen tot 2030) zijn volgens de fractie niet voldoende om de komende jaren een grote hoeveelheid nieuwbouwwoningen te realiseren.

Zelf-woon-plicht
Ook pleit Dorpsbelangen voor een zelf-woon-plicht voor nieuwbouw koopwoningen, bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar en bijvoorbeeld voor woningen onder de 350.000 euro (vrij op naam). Als dat juridisch mogelijk is moeten dergelijke afspraken met aannemers en projectontwikkelaars worden vastgelegd in een convenant (’herenakkoord’). Het college moet ook op zoek naar andere creatieve manieren die hetzelfde doel voor ogen hebben: bouwen voor starters, doorstromers en senioren uit de gemeente West Betuwe.

 

Bron: Het Kontakt