14-01-2022

WEST BETUWE • Gemeente West Betuwe gaat samen met kerkeigenaren een kerkenvisie maken. Dit document schetst een toekomstperspectief voor de 45 kerkgebouwen. Het gaat over alle kerkgebouwen die onze gemeente rijk is: religieus en particulier in gebruik, monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud.

Op 29 september vorig jaar is het nieuwe erfgoedbeleid voor de gemeente West Betuwe vastgesteld. Hierin staat dat erfgoed het waard is om te behouden. En dat kansen voor erfgoed benut moeten worden.

Behoud waarde van kerkgebouwen
Erfgoed is meer dan alleen regels en bescherming. Dit geldt ook voor de kerkgebouwen in onze gemeente. Wethouder Rutger van Stappershoef licht toe: “We zien de grote waarde die onze kerkgebouwen en kerkgenootschappen in de gemeente vervullen. Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het heeft verschillende betekenissen. De belangrijkste is de religieuze betekenis. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de culturele, maatschappelijke of kunsthistorische betekenis. Door hierbij stil te staan voor onze gemeente én voor de 26 afzonderlijke kernen, kunnen we de waarde van kerkgebouwen zo goed mogelijk behouden. En doorgeven aan onze volgende generaties.”

Van Stappershoef vervolgt: “Daarnaast willen we samen met de kerkeigenaren kijken of de landelijke trend van (dreigende) leegloop in kerkgebouwen, ook (deels) van toepassing is in de gemeente West Betuwe. En welke mogelijke andere uitdagingen er zijn om kerkgebouwen te kunnen blijven behouden en onderhouden. Met een kerkenvisie maken we een inventarisatie van het ‘nu’, waarmee we vooruit kunnen kijken naar de toekomst.”

Vragenlijst
Om tot een kerkenvisie te komen neemt de gemeente West Betuwe een verbindende rol in. De start is inmiddels gemaakt. Alle kerkeigenaren hebben de mogelijkheid gekregen om een vragenlijst in te vullen. Onderwerpen zijn onder andere: het onderhoudsniveau van het kerkgebouw, de financiële situatie en het kerkelijk draagvlak. 75% van de kerkeigenaren heeft deze vragenlijst ingevuld.

Bron: Het Kontakt