01-09-2021

Het dorpsplatform Herwijnen overhandigde woensdag de eerste versie van de kernagenda aan wethouder Rutger van Stappershoef van de gemeente West Betuwe.

Een kernagenda is een leidraad met aandachtspunten voor de kern. Inwoners en gemeente gaan hiermee samen aan de slag. De kernagenda is een werkdocument, dat regelmatig wordt aangepast. Zo blijft de agenda passen bij de ontwikkelingen in de kern.

In de kernagenda Herwijnen staan aandachtspunten voor verschillende onderwerpen, zoals het veiliger maken van verkeerssituaties en het versterken van samenwerking tussen de verenigingen. Ook de oprichting van het inmiddels bestaande dorpsplatform was zo’n actiepunt.

Maken van de agenda
De kernagenda Herwijnen is samen met het dorpsplatform en een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. De ideeën uit eerdere bijeenkomsten, een uitvraag van het dorpsplatform (ansichtkaart) en het Bidbook zijn meegenomen. Haalbare wensen zijn opgenomen in deze eerste versie van de kernagenda.

Aan de slag
Gea van Os van het dorpsplatform Herwijnen vertelt: “We zijn trots dat we dit resultaat met de beperkte mogelijkheden van afgelopen jaar hebben bereikt. We zijn echt een groep die aan de slag wil: dus sommige onderwerpen op de agenda zijn al volbracht of we zijn er hard mee bezig!”

Elke kern een kernagenda
Rutger van Stappershoef, wethouder kerngericht werken, neemt de kernagenda Herwijnen verheugd in ontvangst: “Groot compliment voor alle inwoners die hieraan hebben bijgedragen. De kernagenda en de betrokkenheid en passie voor de eigen leefomgeving, vormen een belangrijke motor voor de toekomstige leefbaarheid. In alle 26 kernen in de gemeente West Betuwe maken we een kernagenda. Zo was in Heukelum in maart de eerste versie van de kernagenda klaar. Hierin staan de wensen uit het bidbook en de opbrengst van de inwonersavond eind 2019. Mooi om te zien dat ook in Heukelum de kernagenda is gemaakt met een werkgroep van enthousiaste inwoners.”

“Er wordt in veel kernen hard gewerkt aan de kernagenda”, zegt Van Stappershoef. “In Gellicum, Rumpt, Enspijk, Asperen, Spijk en Beesd wordt gewerkt aan de eerste versie van de kernagenda. In Geldermalsen, Meteren en Hellouw is een uitvraag gedaan voor aandachtspunten op de kernagenda. En ook in Tuil, Neerijnen, Ophemert, Rhenoy, Acquoy, Waardenburg, Buurmalsen, Tricht en Est zijn de eerste stappen gezet. Elke kern kiest een eigen aanpak en tempo om te werken aan de kernagenda. Hiervoor werkt de gebiedsmakelaar samen met de inwoners. Onze ambitie is om het komende halfjaar voor alle kernen een eerste versie van de kernagenda klaar te hebben.”

 

Bron: Het Kontakt