22-1-2023

Dorpsbelangen wil onze fruitgemeente versterken en aantrekkelijker maken waarbij het landschap en de infrastructuur overeenkomt met puur natuur, gezondheid, bewegen en sporten.

Wat willen we bereiken:

Vergroten van het kwalitatief aanbod verblijfs- en dagrecreatie voor inwoners en bezoekers. In agrotoerisme door onder andere inbedding op bestaande agrarische bedrijven; bijvoorbeeld glamping, boerderij-educatie, spelactiviteiten, fruitstallen langs routes, beleving van streekproducten en ambachten (plukken, proeven, doen), etc

Blijven investeren in goede wandel- en fietsroutes, ook gekoppeld aan West Betuwse thema’s, verhaallijnen, historie en doe-dingen. We hebben de afgelopen 3 jaar geïnvesteerd in mooie fiets- en wandelroutes, deze moeten nu goed onderhouden worden.
De komende jaren verder uitvoering geven aan Klompenpaden, dorpsommetjes, beweegroutes, mountainbikeroutes en cultuurhistorische (informatie)routes.