22-09-2021

Donderdag 16 september ging de actie, ‘Iedere WC telt’ in de gemeente West Betuwe van start. De werkgroep die is geformeerd, onder leiding van Karel van Koppen, speelt in op twee doelstellingen van de gemeente West Betuwe. Die doelstellingen zijn een inclusieve samenleving en een gastvrije gemeente voor toerisme.

Betrokkenheid

Werkgroep ‘iedere wc telt’ werkt samen met het ‘platform toegankelijk West Betuwe’ en is aangesloten bij de Toiletalliantie. De kersverse actiegroep heeft zich als doel gesteld voor het nieuwe toeristische seizoen 100 bedrijven of instellingen te hebben gevonden die meedoen aan de actie. Volgens van Koppen moet dat kunnen. Er zijn 26 kernen waaronder ook veel dorpshuizen. Onder de noemer, ‘Samen de straat op’ en samen met de Toiletalliantie wordt er gestreden voor meer openbare toiletten in West Betuwe. De initiatienemers hopen er zo aan mee te werken dat iedereen weer de deur uit kan voor boodschappen of te genieten van al het moois wat West Betuwe heeft te bieden. Zonder dat men behoeft weg te duiken achter een bosje. De deelnemers zijn herkenbaar door een sticker op de deur met de tekst: ‘bij ons mag je naar de wc’.

Breed draagvlak

Karel van Koppen vertelt dat hij enkele jaren geleden een brief in handen kreeg, die bedoeld was voor een andere Van Koppen. Het was een brief van een mevrouw die de noodklok luidde over het gebrek aan toegankelijke toiletvoorzieningen.

Karel: “Nadat ik de brief had gelezen ben ik gaan nadenken. Toen kwam ik tot de ontdekking, dat gebrek aan goede toegankelijke toiletvoorzieningen zorgt voor angst bij mensen met spijsverteringsklachten, stoma, incontinentie en noem verder maar op. Zij gaan niet gemakkelijk de deur uit en het gevolg kan zijn vereenzaming. Meer toiletten betekent meer vrijheid en minder eenzaamheid.”

Gemeentelijke last

Bij de overhandiging van het actieplan aan wethouder Rutger van Stappershoef attendeerde Van Koppen de wethouder op het raadsbesluit wat op 7 november 2019 is aangenomen door de raad van West Betuwe. In dat raadsvoorstel heeft het college opdracht gekregen zorg te dragen voor meer openbare toiletten. In de praktijk is er van deze opdracht nauwelijks iets terecht gekomen. De actiegroep vindt ‘Wie A zegt moet ook B zeggen’.

Van Koppen: “Wij pakken nu gezamenlijk het voortouw en gaan ‘het laaghangende fruit plukken’ de gemeente is nu ook aan zet. Al begrijpen we best dat zij een zware last op hun schouders hebben genomen.”

Wethouder Rutger van Stappershoef: “Als gemeente zijn we erg blij met dit initiatief. Voor ons is het goed dat inwoners actief meedoen. Wij hebben bij de behandeling toegezegd aan dit probleem aandacht te schenken. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat hier nog weinig aan is gedaan. In een nieuwe gemeente moeten veel zaken op elkaar worden afgestemd. Ik wil daarmee niets goed praten. Fijn dat er een groep inwoners is opgestaan die ons over deze zaak even bij de les brengen. We zullen het plan niet alleen ondersteunen, maar ook daadwerkelijk ermee aan de slag gaan. Een dergelijk probleem moeten we samen oplossen en daarvoor ook namens het college, dank voor deze ingeslagen weg”.

Toiletambassadeurs

De organisatie zoekt nog toiletambassadeurs in de kernen van West Betuwe. Opgeven bij Karel van Koppen:

kvkoppen@gmail.com

Restaurant ‘De Harteninn’ in Geldermalsen, waar het actieplan werd aangeboden, is een van de nieuwe locaties en daar werd door de wethouder de officiële sticker op de deur geplakt.

Alles over ‘Iedere WC telt’ op facebook-pagina: Werkgroep ‘iedere WC telt’ West Betuwe.

Een grote groep mensen in onze samenleving die gehandicapt zijn of chronische buik- of blaasproblemen hebben, kunnen niet deelnemen aan het openbare leven omdat er nauwelijks toegankelijke toiletten zijn.

 

Bron: Het Kontakt