15-09-2021

De Stichting MooiWoneninEnspijk (MWIE) overhandigde maandag de eerste versie van de kernagenda Enspijk aan wethouder Rutger van Stappershoef. Op de kernagenda staan onderwerpen voor het dorp die de Enspijkers en de gemeente belangrijk vinden voor de komende jaren. Ze gaan hiermee samen aan de slag. Zo blijft het prettig wonen en leven in Enspijk.

Op de kernagenda Enspijk staan aandachtspunten voor verschillende onderwerpen, zoals het veiliger maken van verkeerssituaties en het versterken van samenwerking tussen de verenigingen. Enspijk wil verder ook verduurzamen met als ambitie energieneutraal worden in 2030, het bloemrijkste en meest biodivers dorp van de gemeente worden en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren: zo zet Enspijk oa in op de vervanging van de lantaarnpalen rondom de Kerk door palen met een authentieke uitstraling en bijvoorbeeld het creëren van extra wandelrondjes in en rondom de kern. Inwoners en gemeente gaan hiermee samen aan de slag.

De kernagenda Enspijk is samen met MWIE en een aantal enthousiaste inwoners gemaakt. De gebiedsmakelaar van de gemeente speelde hierbij een grote rol. De ideeën uit eerdere bijeenkomsten, het dorpsplan en het Bidbook zijn meegenomen. De kernagenda wordt regelmatig aangepast, zodat deze blijft passen bij de ontwikkelingen in Enspijk.

Wethouder kerngericht werken Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen), neemt de kernagenda Enspijk in ontvangst: “Hartelijk dank aan alle inwoners die hieraan hebben bijgedragen. In 2013 was Enspijk een van de eerste dorpen met een dorpsplan, nu weer als een van de eersten met de kernagenda. Laten we samen aan de slag gaan om de plannen op deze agenda te verzilveren!”.

 

Bron: Het Kontakt