08-11-2021

Onder aanvoering van de gebiedsmakelaar Patricia Visée is door de mensen van Geldermalsen Samen Centraal het afgelopen jaar veel werk verzet om tot een kernagenda te komen voor hun dorp. De kerngroep die in 2020 werd opgericht, heeft eerst een peiling gehouden onder de inwoners wat de wensen zijn om Geldermalsen nog leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

Zo’n 3 procent van de inwoners heeft gereageerd. De wensen zijn in kaart gebracht, er is onderzocht wat er de komende jaren haalbaar is. Dat is nu de kernagenda die vorige week is gepresenteerd en deze week bij alle huishoudens in Geldermalsen in de bus zal vallen. Wethouder Rutger van Stappershoef was hierbij aanwezig.

Stabiele groep
Van Stappershoef: ”Ik ben blij dat een stabiele groep inwoners zich hiervoor wil inzetten. Voor de gemeente is het van groot belang dat we weten wat er onder inwoners leeft. Dit is de achtste werkgroep in de gemeente die hun kernagenda presenteert. Als gemeente hebben we een duidelijk aanspreekpunt. Samen kijken we naar wat de wens is van de inwoners en bespreken wat haalbaar is in de komende periode.” Met behulp van het in 2019 beschikbaar gestelde leefbaarheidsbudget, wordt het mogelijk gemaakt dingen te realiseren.

Voorzitter Marco Buijk: “Het is nu niet dat wij dit, maar even zullen gaan regelen. Geldermalsen leefbaar houden is een belang van ons allemaal. Ik hoop dat als inwoners deze kernagenda lezen, ze zullen zeggen we gaan meedoen. We zullen het toch samen moeten doen.”

In de kernagenda is weergegeven wat er met de onderwerpen, zoals voorzieningen, recreatie, wonen, verkeer, vervoer, groen & biodiversiteit en afval, de status van nu en wat er haalbaar is.

Wilt u mee werken om zaken te realiseren of hebt u ideeën meldt u aan bij Geldermalsen Samen Centraal.

 

Bron: Het Kontakt