19-10-2021

Afgelopen zaterdag heeft wethouder van West Betuwe, Rutger van Stappershoef, de ‘Kernagenda Rumpt’ uit handen van Liesbeth Glänzer mogen ontvangen.

In Rumpt is het prettig wonen en leven. Ondersteund door de gebiedsmakelaar Barry Ganzeman, hebben enthousiaste inwoners van Rumpt de afgelopen periode nagedacht over initiatieven voor de (nabije) toekomst. Verkeersveiligheid, recreatie, wonen en de inrichting van de openbare ruimte zijn de revue gepasseerd. Zoals wethouder Rutger van Stappershoef benadrukte, hebben de gemeente en de inwoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de leefbaarheid te vergroten.

Het definiëren van de ‘Kernagenda Rumpt’ is slechts een eerste stap. Veel belangrijker is hoe we samen hier uitvoering aan gaan geven. De nieuwe bestuurscultuur gaat nadrukkelijk uit van burgerparticipatie. De gemeente, maar ook de provincie en het waterschap ondersteunen de uitvoering van de initiatieven. Rumpt heeft de afgelopen jaren al veel punten uit het eerder opgestelde Dorpsplan Rumpt en Bidbook gerealiseerd. Met hulp van de gebiedsmakelaar en de Gemeente West Betuwe verwachten we snel de volgende stap te kunnen zetten. Uiteraard is ieders inbreng hierin welkom!

 

Bron: Het Kontakt