27-05-2021

Tijdens de gemeenteraad gebruikte Léon van Dun, raadslid van Dorpsbelangen, afgelopen woensdag de tekst van Drs. P. uit het lied De Dodenrit/Trojka: “We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond: Iets donkers en iets talrijks, en het lijkt me ongezond.” De reden waarom hij deze metafoor gebruikt is om te waarschuwen voor naderend financieel onheil binnen onze gemeente maar ook het landelijk probleem van tekorten op de begroting bij zo’n beetje alle gemeenten.

Het is niet vreemd dat Léon, als accountant, zich druk maakt om de financiële boekhouding. Hij geldt binnen zijn fractie als specialist als het om begrotingen en jaarrekeningen gaat. “Ik heb geen moeite om door de eindeloze tabellen te scrollen en hiaten te ontdekken, dat is wat ik dagelijks met veel plezier doe”, aldus het raadslid uit Beesd. Toen hij 35 jaar geleden in het dorp kwam wonen raakte hij al snel betrokken bij allerlei besturen, zoals o.a. de ondernemersvereniging, kerk, voetbalvereniging en de peuterspeelzaal. Tijdens een bijeenkomst over de inrichting van het Dorpsplein in Beesd en de nieuwe supermarkt werd hij aangestoten door toenmalige raadslid Jan de Geus. Léon wist het allemaal goed en slim te verwoorden volgens de D66’er. Logische vraag die volgde: “Is de politiek niets voor jou?” Dat idee heeft nog een tijdje voortgesudderd maar uiteindelijk sloot Léon zich aan bij Dorpsbelangen. Bij de laatste verkiezingen stemde meer dan 45% van de kiesgerechtigden in Beesd op hem. Blijkbaar had hij meer mensen in het dorp overtuigd een goede vertegenwoordiger voor hun te zijn. “Welke partij het uiteindelijk ook werd, ik wilde me sowieso aansluiten bij een lokale partij zonder landelijke mores. En dan nog vind ik dat de gemeente van ons allemaal is. Lokale politiek moet uitstijgen boven partijpolitiek”, zegt Léon.
Omdat de gemeente zoveel op haar bordje krijgt zijn er volgens Léon specialisten nodig in de raad. Zoals hij veel verstand heeft van financiën zouden er in de diverse fracties en de raad sowieso op bepaalde belangrijke vlakken gespecialiseerde raadsleden moeten zijn en die zijn er gelukkig ook. Binnen de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden werd in 2019 een enquête gehouden met als uitkomst dat meer dan 44% (bij gemeenten met meer dan 50.000 inwoners) al iets voelt voor professionele raadsleden, gemeentepolitiek als fulltimebaan. Nog belangrijker voor Léon was de motie vanuit de VNG over het feit dat 99,3% van de leden oproept om vanuit de landelijke overheid meer geld naar de gemeenten te krijgen. Als raadslid omarmt Léon de zogenaamde “Raden in Verzet” waarbij een actieplan is opgesteld om meer geld beschikbaar te krijgen voor het uitdijende takenpakket van de gemeenten. De recente motie voor steun aan deze actiegroep m.b.t. hardere acties werd door de gemeenteraad van West Betuwe echter niet omarmd. Léon: “Onze begroting is nu op orde tot 2023, zonder dat daar nog pijnlijke bezuinigingen tegenover staan. Maar landelijk zie je al enorme tekorten voor de WMO, jeugdzorg en de opschalingskorting. Je kunt nu zien aankomen dat er vanaf 2024 structureel tekorten gaan ontstaan. In West Betuwe is het nog onder controle, onder andere door het goede werk van de wethouder maar er zijn al gemeenten die onder water staan.” Daarom blijft Léon zijn mederaadsleden waarschuwen, omdat 2025 hem beangstigd. En hij niet zoals de hoofdpersoon in de dodenrit straks aan boord wil zitten van een slee, achtervolgd door wolven om vervolgens te bekijken wat er overboord gegooid kan worden om aan het naderende maar onomkeerbare onheil te ontkomen.

Bron: De Koetjong