31-03-2022
Persbericht – Onderhandelingen nieuwe coalitie West Betuwe in volgende fase
Informateurs Keereweer en Van Veen geven eerste advies
De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie en een nieuw te vormen college van burgemeester en wethouders voor West Betuwe zijn in een volgende fase beland nu de informateurs Harry Keereweer en Pieter van Veen hun eerste advies hebben gegeven.
De twee informateurs adviseren Dorpsbelangen-lijsttrekker Rutger van Stappershoef verder te gaan praten met de ChristenUnie West Betuwe, D66 West Betuwe, Verenigd West Betuwe en de VVD West Betuwe. Zij baseren hun advies op de gesprekken die de afgelopen weken zijn gevoerd met alle politieke fracties van de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe. Dit eerste advies wil nog niet zeggen dat alle partijen die nu zijn genoemd ook zullen plaatsnemen in het nieuwe college. Evenmin is uitgesloten dat de andere politieke fracties later nog in beeld komen.
“Wij hebben ons eerst gericht op de verkennende gesprekken” zegt Harry Keereweer. “Belangrijk in die gesprekken was de openheid waarmee gesproken kon worden over de belangrijkste thema’s voor de komende bestuursperiode en de verbinding daarmee met het programma van de grootste winnaar van de verkiezingen Dorpsbelangen.”
Pieter van Veen: “Daar speelde nadrukkelijk ook het te vormen college van wethouders een belangrijke rol in. Onze opdracht is ook om te zorgen voor een goed samenwerkend en collegiaal team. De bemensing daarvan is dan ook in de gesprekken aan de orde gekomen.”
De twee informateurs adviseren nu de inhoudelijke onderhandelingen te starten met eerder genoemde partijen. Dan zal blijken of de gezochte onderlinge chemie ook leidt tot inhoudelijke overeenstemming.