01-07-2021

Op verzoek van Dorpsbelangen is dit agendapunt niet behandeld en doorgeschoven naar de raadsvergadering van september. Dit geeft inwoners de kans om in gesprek te gaan met gemeente en waterschap om tot een oplossing te komen.

Er lijkt een oplossing in de maak voor de problemen rond de dijkversterking in Ophemert. Maar dat staat nog niet zwart op wit. En dat is voor de gemeenteraad van West Betuwe aanleiding om nog niet in te stemmen met de plannen voor de aanpak van de Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg.

Henk de Man (Dorpsbelangen) is duidelijk: ,,De toezeggingen aan de mensen langs de dijk moeten nog in de plannen verwerkt worden. Daar wachten we op. Door druk wordt alles veel vloeibaarder, zo blijkt.”

De meerderheid van de gemeenteraad is dat met hem eens, tot onvrede van wethouder Sietske Klein-de Jong: ,,Dit is een procedureel probleem dat opgelost wordt. Er zijn ook mensen die wel zitten te wachten op een snel besluit.”

September
Diverse inwoners van Ophemert maakten zich onlangs grote zorgen over de aanpak van de dijkversterking en de consequenties voor hun woongenot. Sindsdien is er positief overleg geweest met het waterschap. Maar zo lang die nieuwe afspraken niet zijn verwekt in de plannen voor de dijk tussen Tiel en Waardenburg, gaat de gemeenteraad niet akkoord. Dat wordt nu op zijn vroegst pas in september.

Bron: De Gelderlander