22-02-2022

Burgerhulpverleners die iemand met een automatische aed reanimeren, moeten betere nazorg krijgen. Daarvoor pleit Dorpsbelangen West Betuwe. De partij komt vanavond met een initiatiefvoorstel. ,,Veel mensen zijn zich niet bewust van de impact die dit kan hebben op hun persoonlijk leven”, zegt fractievoorzitter Henk de Man.

In West Betuwe is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de aanschaf van automatische externe defibrillators (aed’s) in de verschillende dorpen. In totaal zijn er zeventig nieuwe geplaatst. Doel daarvan is om snel te kunnen helpen als iemand in de buurt wordt getroffen door een hartstilstand. Door het plaatsen van twee elektroden op de borst en het automatisch toedienen van elektrische schokken kan het hart weer gaan kloppen.

Impact
In West Betuwe zijn bijna 900 burgerhulpverleners actief, die via netwerk Hartslag.Nu op de hoogte worden gebracht wanneer er in hun buurt een noodoproep komt. ,,Dat zijn niet alleen inwoners met een EHBO-achtergrond, maar ook gewone burgers die graag willen helpen in nood”, zegt De Man. ,,De kans dat het slachtoffer een bekende is, is een reëel gegeven. Veel mensen zijn zich niet bewust van de impact, die (onbewust) traumatische gevolgen kan hebben. Niet meteen, maar pas later.”

De Man stelt dat deze levensredders vaak als helden worden gezien, maar zij kunnen evengoed slachtoffer zijn. Die kans wordt volgens hem groter als het slachtoffer het uiteindelijk niet redt. ,,Ze gaan nadenken: had ik maar dit of had ik maar dat. Erover praten doe je ook niet snel, omdat ze zichzelf niet als slachtoffer zien. Hartslag.Nu neemt wel direct contact met je op en ook een ambulancebroeder zal een praatje maken, maar het gaat erom dat juist de tijd erna problemen kunnen ontstaan.”

Dit kan gaan om nachtmerries, slapeloze nachten of zelfs een posttraumatische stressstoornis (PTSS). ,,Daar moet oog voor zijn”, zegt De Man. ,,Een groot aantal aed’s aanschaffen en ophangen is niet voldoende. De professionele hulpverleners, zoals politie, brandweer en ambulance hebben een standaard protocol voor evaluatie na een reanimatie. Plaatselijke EHBO-verenigingen of het Rode Kruis bieden een luisterend oor en hebben oog voor nazorg bij hun leden. Maar de burgerhulpverlener wordt hier niet standaard bij betrokken. Dat moet anders.”

Dorpsbelangen West Betuwe zegt niet te vragen om een smak geld van de gemeente. ,,De nazorg van de burgerhulpverlener binnen de gemeente is in een aantal kernen zeer goed geregeld met burgerinitiatieven. In andere kernen is er geen enkele vorm van opvang voor de burgerhulpverlener. De gemeente heeft hierin wel een verantwoordelijkheid, omdat het gaat om de veiligheid van zowel de slachtoffers als hulpverleners. Inwoners moeten te allen tijde gebruik kunnen maken van dezelfde voorwaarden en faciliteiten. Door de krachten van diverse organisaties binnen de gemeente te inventariseren en te bundelen vergroot je het saamhorigheidsgevoel. Goede nazorg zorgt voor een duurzaam netwerk van burgers die zich voor de lange termijn willen inzetten om West Betuwe veilig te maken en te houden.”

In een brief heeft het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat het voor haar nog niet helemaal duidelijk is wat Dorpsbelangen West Betuwe precies voor ogen heeft, maar het zegt wel de mogelijkheden te willen onderzoeken. Ook wil de gemeente de kosten voor onderhoud van de tientallen aed’s in West Betuwe voor haar rekening nemen.

Het plan van Dorpsbelangen West Betuwe wordt dinsdagavond 22 februari in de gemeenteraad besproken.

Bron: AD.nl