10-11-2021

Ondernemers in de sectoren recreatie, toerisme en cultuur binnen de gemeente West Betuwe heten toeristen van harte welkom met het waardebonnenboekje ‘Beleef het in West Betuwe’ en wijzen hen de weg naar de soms verborgen parels in West Betuwe.

Recreatieondernemers krijgen van toeristen vaak de vraag ‘waar kunnen we het beste heen om’… of ‘waar in de buurt is er wat leuks te zien of te beleven?’ Door middel van een waardebonnenboekje worden toeristen ideeën aan de hand gedaan voor het bezoeken van bijzondere locaties in West Betuwe, het bieden van een bijzondere beleving en adressen voor het kopen van mooie streekproducten.

Het waardebonnenboekje bevat tal van waardebonnen waarmee de toerist korting krijgt of een bijzonder aanbod op locatie. De waardebonnen in het boekje zijn geldig tot en met 31 december 2021. Met het door de gemeente West Betuwe in 2020 vastgestelde beleid ‘Recreatie en Toerisme in West Betuwe’ wil de gemeente de identiteit en het aanbod van verblijfsrecreatie en dagrecreatie versterken.

Ook wordt ingezet op het versterken van verbindingen tussen ondernemers en het aangaan van toeristische arrangementen. In de periode 2021- 2023 wordt samen met ondernemers verder gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma. Binnen het ondernemersplatform Recreatie & Toerisme West Betuwe heeft een kleine werkgroep ‘Toeristisch West Betuwe’ het initiatief genomen in 2021 een waardebonnenboekje uit te brengen.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe. Het eerste exemplaar is donderdag 6 mei 2021 in Acquoy aangeboden aan wethouder Recreatie & Toerisme van West Betuwe, de heer Rutger van Stappershoef.

“Dit initiatief is aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers, de lokale ondernemers en de recreatieve sector als geheel. Onze recreatieve parels worden met dit waardebonnenboekje mooi samengebracht, waarbij lokale recreatieve ondernemers naar elkaar verwijzen. Complimenten aan de werkgroep die dit heeft gerealiseerd! Een volgende stap binnen dit succesvolle samenwerkingsinitiatief is om arrangementen samen te stellen, ook gekoppeld aan ons bijzondere culturele aanbod en de recreatieve routes in West Betuwe, aldus Van Stappershoef’’.

Het waardebonnenboekje ‘Beleef het in West Betuwe’ is in een oplage van 25.000 exemplaren gedrukt en wordt vanaf begin mei verspreid via recreatieparken, campings, hotels, B&B ’s, via de deelnemende ondernemers en op diverse plaatsen waar dagrecreanten komen.

Bron: Weekblad West Betuwe