28-06-2022

Verenigd West Betuwe diende tijdens de raadsvergadering van 28 juni een initiatiefvoorstel in ten aanzien van de openingstijden van winkels. In het verkiezingsprogramma beschreef Dorpsbelangen de zondagsopenstelling.
Dorpsbelangen stemde daarom ook in met dit voorstel. Wij willen ondernemers de mogelijkheid bieden om op zondagen en feestdagen open te gaan. Uiteraard respecteren wij de zondagsrust. En vinden de gekozen openingstijden van 12.00 tot 18.00 uur een goede compromis.
Winkeliers en ondernemers zijn vrij om hier gebruik van te maken, maar zijn dit niet verplicht.
Het voorstel is met een meerderheid van de stemmen aangenomen. SGP, Leefbaar Lokaal Belang, ChristenUnie en CDA stemden tegen het voorstel. Verenigd West Betuwe, Dorpsbelangen, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA stemden voor.
De wijziging van de verordening gaat direct na het besluit in. Op zondag 3 juli mogen de winkels open. Winkeliers die de deuren willen openen op zondag hoeven dit niet te melden bij de gemeente. Iedereen is vrij om hier een eigen keuze in te maken.
Dorpsbelangen diende nog een motie in, dit om de wijzigingen in de winkeltijdenverordening ook te laten gelden voor de vent- en standplaatsen in de gemeente. De motie is tevens aangenomen.