10-3-2022

WEST BETUWE • Alle 26 kernen van gemeente West Betuwe zijn aan de slag met hun eigen kernagenda. De kernagenda verwoordt de aandachtspunten voor elke kern. 

Inwoners en gemeente werken er samen aan. De kernagenda vormt samen met het leefbaarheidsbudget en de gebiedsmakelaars de basis van het kerngericht werken. Met deze manier van samenwerken werken de gemeente en inwoners aan prettig wonen en leven in alle kernen en het buitengebied. Dit is sinds de fusie een belangrijk bestuurlijk speerpunt. In 2021 zijn hier grote stappen in gezet.

Kernagenda’s

Ook 2021 was weer een coronajaar. Gelukkig heeft dat de vele betrokken inwoners niet tegengehouden om zich in te zetten voor hun dorp of stadje. In 17 kernen is de eerste versie van de kernagenda uitgereikt. Wethouder kerngericht werken Rutger van Stappershoef: “We noemen het bewust de ‘eerste versie’, want de kernagenda is een werkdocument. Regelmatig kijken we samen met de inwoners welke punten klaar zijn en welke nieuwe punten erbij kunnen. Zo blijft de kernagenda actueel en passend bij de ontwikkelingen in elke kern.”

In de kernen Buurmalsen, Tricht, Heukelum, Enspijk, Herwijnen, Gellicum, Rumpt, Beesd, Asperen, Acquoy, Geldermalsen, Meteren, Spijk, Ophemert, Hellouw, Rhenoy en in Vuren is de kernagenda uitgereikt. In Neerijnen en Est zal dat waarschijnlijk voor 16 maart gebeuren, in Haaften, Tuil, Varik, Heesselt, Opijnen en Waardenburg naar verwachting het tweede kwartaal. In Deil zijn de voorbereidingen gestart en al zo ver dat de agenda bijna gereed is.

Van Stappershoef: “Ik ben zeer trots op de betrokkenheid en de inzet van alle vrijwilligers. Zelfs onder de moeilijke corona-omstandigheden zetten zo veel inwoners zich onvermoeibaar in voor hun kern. Ook het maatwerk is goed om te zien. Iedere kern volgt een aanpak en het tempo dat hen past. Met de kernagenda leggen we samen het fundament onder onze verdere samenwerking de komende jaren. We hebben hiermee een leidraad, er is geld gereserveerd en we kennen elkaar. Wat mij betreft staan alle seinen op groen om de kracht uit de samenleving nog beter te benutten en verder te gaan met de uitvoering van gewenste actiepunten. En daarmee de leefbaarheid in de kernen nog verder te verbeteren.”

Subsidie

In december 2021 is de subsidie kernenbeleid gestart. Met deze subsidie kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het realiseren van ambities en activiteiten die op de kernagenda staan. Per kern is € 30.000,- beschikbaar.

Voor initiatieven die niet in de kernagenda staan, bestaat al langer het leefbaarheidsbudget. Jaarlijks is er € 5000,- per kern beschikbaar. En ondanks corona hebben inwoners ook in 2021 creatieve manieren gevonden om de leefbaarheid in hun kern te vergroten. In 2021 werden 111 aanvragen vanuit de kernen toegekend voor een totaalbedrag van € 122.000,-

In het voorjaar van 2021 zijn in verschillende kernen acties georganiseerd om de gevolgen van corona te verzachten.

Naast de eenmalige activiteiten zijn ook meerdere subsidies toegekend aan initiatieven met een langlopend resultaat. In Acquoy zijn twee AED’s aangeschaft, en ook Deil, Hellouw en Rumpt en Waardenburg zijn een AED rijker. En in verschillende kernen zijn informatieborden geplaatst om inwoners beter te informeren over activiteiten. Ook ingrepen in de openbare ruimte, zoals de renovatie van de Heidensweg (inclusief nieuwe fietsoversteek) en de Gragtdijk in Heukelum zijn voorbeelden van initiatieven met veel impact..

Van Stappershoef blikt trots terug op kerngericht werken: “In een nieuwe, uitgestrekte gemeente met 26 kernen is het een uitdaging om iedereen zich thuis te laten voelen. Juist de verbondenheid in de kernen is de kracht van onze gemeente. Kerngericht werken heeft als doel die kracht te behouden en te versterken. Maar vooral ook om dichtbij en op maat met elkaar samen te kunnen werken. Het maakt me trots om te zien dat we daar afgelopen jaar grote stappen in hebben gezet. En het motiveert me om daar de komende jaren stappen in te blijven zetten.”

Bron: Het Kontakt