05-07-2022

WEST BETUWE – Dorpsbelangen West Betuwe roept de gemeente op in de dorpskernen weer vaker te maaien en te snoeien. Fractievoorzitter Henk de Man heeft hiervoor in de raadsvergadering een motie ingediend, die door een grote meerderheid van de raad is aangenomen. 

Veel klachten door bezuiniging op groenonderhoud
In juli 2020 nam de raad van West Betuwe het besluit dat er bezuinigd moest worden op groen: minder bomen, minder vaak maaien en snoeien en minder vaak onkruid verwijderen. Henk de Man: “Ons bereikten veel klachten vanuit inwoners over het groenonderhoud in de kernen. De lagere onderhoudsfrequentie blijkt in de praktijk zeer ongewenst beeld op te leveren: hoog gras, onkruid in en langs trottoirs, onverzorgde boomspiegels en bloemenperken. Overhangend groen belemmert zelfs de trottoirs en fietspaden.”

Leefbaarheid vergroten door goed groenonderhoud
Via de motie vraagt Dorpsbelangen daarom samen met coalitiepartijen ChristenUnie, VWB en D66 extra geld om het onderhoudsniveau op een aanvaardbare hoogte te krijgen. De leefbaarheid en het aantrekkelijk zijn van de kernen voor bewoners en bezoekers worden negatief beïnvloed door de huidige manier van groenonderhoud. De Man: “Een goed onderhouden kern maakt dat het woongenot toeneemt, dat het prettiger is om te wonen en te leven. Ook zorgt het ervoor dat inwoners en bezoekers zelf beter omgaan met de omgeving. We missen daarnaast de kleur en vrolijkheid van bloemen in het straatbeeld.”

Gemeente aan de slag
Met het aannemen van de motie roept de raad het college van burgemeester en wethouders op om te kijken of er mogelijkheden zijn om onderhoud meer maatwerkgericht en frequenter in de kernen uit te voeren tijdens het groeiseizoen, ook bijvoorbeeld vlak voor een jaarlijks evenement als een dorpsmarkt of kermis. Ook wordt opgeroepen het aantal snoei- en maaimomenten in de kernen tegen het licht te houden en eventueel te verhogen en vraagt om een concreet voorstel ter bekostiging van deze maatregelen. Dit zal in november bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voorgelegd worden.

Bron: SRC.fm