10-11-2021

Het amendement van Dorpsbelangen om 750.000 euro te investeren voor invulling van de vacatures bij de gemeente West Betuwe. Het voorstel kreeg te weinig steun.

“Beter duur als niet te koop”, oordeelde Henk de Man. Het personeelstekort doet zich vooral voor bij de afdeling Ruimtelijke Ordening. Maar dat zorgt voor vertraging van bouwprojecten. En dat kan volgens Dorpsbelangen niet. “We hebben onze inwoners beloofd in alle kernen te bouwen en ook in het Bidboek is dit door onze inwoners als nummer een aangedragen. Dit moeten we dan ook waarmaken. Of het nu gaat om grote projecten, gedragen door ontwikkelaars of kleine projecten zoals CPO’S, zorg dat ze doorgang kunnen vinden. Zorg voor invulling van de vacatures. Huur mensen in en zorg gelijktijdig dat onze afdeling vergunningen handen en voeten krijgt.”

Om dit te verwezenlijken is het volgens De Man nodig dat de nieuwe mensen tijd krijgen om de nieuwe afdeling handen en voeten te geven en dat lopende projecten door inhuur doorgang vinden. “Eerder hebben we gehoord dat het 2 jaar zou duren alvorens de organisatie op poten zou staan. Wij zien dat daar meer tijd voor nodig is. Aan de andere kant willen we onze beloften nakomen en daar waar mogelijkheden zijn bouwen. Dan mag de capaciteit van de organisatie geen enkele belemmering zijn.”

 

Bron: Het Kontakt