03-02-2021

Raad stemt in met het onderzoek naar de overdracht van de Avri-stortplaats aan de provincie Gelderland. Léon van Dun (Dorpsbelangen West Betuwe) is aangewezen als vertegenwoordiger van de raad in de begeleidingsgroep bij dit onderzoek. Andrea Zierleyn (Groen Links) is zijn plaatsvervanger.