19-04-2021

In alle 26 kernen in de gemeente West Betuwe maken we een kernagenda. Hierin staan aandachtspunten waaraan inwoners en gemeente samen werken voor een prettige leefomgeving. De kernagenda stellen inwoners samen met de gebiedsmakelaar op. Iedere kern maakt de kernagenda op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. We willen eind dit jaar voor alle kernen een eerste versie van de kernagenda klaar hebben. De kernagenda is een werkdocument. We passen dit twee keer per jaar aan, aan de ontwikkelingen in de kern.

In Heukelum is vorige week de eerste versie van de Kernagenda gepubliceerd. De werkgroepleden en wethouder Rutger van Stappershoef zijn trots op dit eerste resultaat. De kernagenda wordt huis-aan-huis verspreid. Meer informatie op de website van Heukelum Aktief https://www.heukelumaktief.nl/kernagenda-heukelum/

Bron: Gemeente West Betuwe