15-03-2021

Op radio 4, was op 15 maart om half zes is onze lijsttrekker Rutger van Stappershoef live te horen!
Cultuur staat niet los van andere thema’s. Het levert een bijdrage aan het realiseren van onze brede maatschappelijke doelen zoals meedoen, multifunctionaliteit en eigen kracht. Kernwoorden daarbij zijn verbinding, samenwerken en ontmoeten, waarbij jeugd en educatie belangrijke onderwerpen zijn. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het welzijn van inwoners en leveren een bijdrage aan maatschappelijke vorming.
Dorpsbelangen vindt het belangrijk dat kinderen kennismaken met cultuur. Het verenigingsleven staat door vergrijzing immers onder druk. Klik hier voor het fragment

Bron: NPO Radio 4