27-09-2022

De fractie van Dorpsbelangen West Betuwe heeft op dinsdag 27 september een motie ingediend om te komen tot een energienoodfonds. Het noodfonds is bedoeld voor dorpshuizen en verenigingen.

De aangekondigde landelijke maatregelen zijn gericht op huishoudens en niet voor dorpshuizen en  verenigingen. Zij moeten het markttarief betalen. Dat kan problemen opleveren terwijl de voorzieningen een belangrijke rol spelen bij de leefbaarheid van onze kernen.

De vraag aan het college is of de gemeente kan onderzoeken of er een noodfonds in gericht kan worden waar dorpshuizen, sportclubs en andere verenigingen aanspraak op kunnen maken. Dat fonds moet ervoor zorgen dat sociale voorzieningen minder door de energiecrisis worden geraakt.

De motie werd door de gehele raad gesteund.