25-02-2021

Waterschap Rivierenlanden heeft de Watervisie 2050 opgesteld. Daarin wordt aangegeven dat onze regio zich moet voorbereiden op droogte en daling van het grondwaterpeil. We moeten er zoveel mogelijk voor zorgen dat dit voorkomen wordt.

Voor dit project is inmiddels al een landbouwbedrijf in Asperen aangekocht. De gronden van dit bedrijf worden omgezet naar natuur met daarbij de mogelijkheid om het waterpeil beter te regelen voor de omgeving.

Hoe mooi zou het zijn als er in dit project een drietal dingen samen komen. We doen dit om verdroging tegen te gaan, wellicht nu nog niet aan de orde, maar om catastrofes voor te zijn is het goed om vooruit te denken. Een waterpartij in het gebied zou dus een heel goede oplossing zijn. Maar alleen water lijkt ons niet de juiste oplossing in een dergelijk gebied en met de zaken die we moeten oplossen.

Om ook extra CO2 te binden hebben we bomen nodig, veel bomen, dus een bos rondom deze plas zou een uitgelezen kans zijn om dit te verwezenlijken. Bomen poten is niet het probleem, want dit zijn eenmalige kosten. Het onderhoud van het bos vergt inspanning en dus geld. Om dit op te lossen zou het plaatsen van zonnepanelen in/op de plas volgens Dorpsbelangen West Betuwe een uitgelezen kans zijn om zaken te combineren en om te zorgen dat de kosten en onderhoud van het bos betaald kunnen worden.

Zo combineren we de energietransitie aan de lokale ruimtelijke adaptatie zoals dat zo mooi heet. Het komt er op neer dat we door het planten van bomen en aanleggen van bossen de opwarming van de aarde tegengaan, dit dan op heel lokaal niveau.

Het derde dat we hieraan kunnen koppelen is recreatie, het bos dus toegankelijk maken voor iedereen. Als iedereen dan ook nog een boom kan adopteren zou dit de binding alleen maar vergroten lijkt ons. Laten we met elkaar van de nood een deugd maken en dit plan omarmen.

Dus kom op voor RES, RAS , PLAS en zie door de bomen de zon weer schijnen.