15-01-2021

In alle kernen van de gemeente West Betuwe zijn vrijwilligers bezig het zwerfafval te verzamelen. Of gewoon op z’n Hollands gezegd de rommel van anderen op te ruimen. Hoe zou de mooie gemeente eruit zien wanneer er geen zwerfafvalbrigades waren. Het gemak waarmee mensen soms het afval achteloos van zich afgooien, is niet te beschrijven. Velen vragen zich af of die groep mensen zich wel bewust is wat de schade is aan onze natuur.

Zwerfafval: je komt het tegen in de bebouwde kom en de buitengebieden. Mensen die hun vrije tijd inzetten voor een schoon gebied, kunnen er boekdelen over schrijven. Jolanda van Zonneveld in Opijnen een van de afvalverzamelaars. Zij en Leo Heijnens hebben vorig jaar met andere dorpsgenoten in Opijnen een zwerfvuilbrigade in het leven geroepen. Gelukkig hebben naast de hulp van de zorgboerderij ‘Suvada’ van Suzanne van der Plaat, ook een aantal inwoners zich aangemeld om collectief de strijd aan te gaan tegen het zwerfvuil. Jolanda van Zonneveld: “Als je zo met elkaar aan het werk bent komt de vraag, is het van je afgooien van zaken een welvaart probleem, een gebrek aan opvoeding of is het een ondoordachte gewoonte geworden. Hoe dan ook als je zo met elkaar langs de weg aan het verzamelen bent, lijkt het de normaalste zaak van de wereld te zijn geworden dat mensen iets nuttigen buitenshuis, de verpakking en restanten gewoon ter plaatse achterlaten. We merken ook dat dieren niet alleen de resten opeten, maar ook de verpakking. Dat heeft grote gevolgen voor het dier, met de dood vaak tot gevolg. Alleen daarvan zijn veel verhalen te vertellen.” We weten het allemaal: afval zoals plastic, brengen schade aan de natuur. Het zal toch niet eeuwig een gewoonte worden dat we onze rommel maar op laten ruimen door anderen, in dit geval de vrijwilligers. Jolanda kwam in contact met Richard Hu, van Chinotaria de Waard in Waardenburg. Hij verzamelt daar met zijn gezin al enkele jaren zwerfaval. Hij zou het ook prettig vinden wanneer in zijn dorp ook mensen zich aanmelden om in ‘brigade’, samen aan een schoon dorp Waardenburg te gaan werken.

Posters en muurbordjes

Jolanda van Zonneveld wil meer doen aan het zwerfvuil probleem. Zij schreef voor kinderen een levensecht verhaal in een lees of voorleesboekje. Over een egeltje dat met z’n kopje vast was komen te zitten in een afvalbekertje in het bos. Door een jongetje werd egel ‘Ebbe’ bevrijd. Jolanda ging verder in haar gedachten en heeft een hele mooie serie posters ontworpen en daarnaast voor aan de muur van bedrijven of particulier een mooi schildje met een grijpende hedendaagse tekst erop. De actie is van start gegaan in Waardenburg. De bordjes zijn geplaatst en de affiches gepresenteerd bij Richard. De brigades worden door de gemeente West Betuwe ondersteund. Informatie: www.zondernatuurgeentoekomst.nl of voor zwerfafvalbrigades: gerda.van.haarlem@westbetuwe.nl

Cees Hoogteyling

zwerfvuil is schadelijk voor het leven van mens en dier

Bron: Weekblad West Betuwe