10-11-2021

Op korte termijn komt het college van B&W met nieuws over de verkeerssituatie bij Hellouw. Dat beloofde verkeerswethouder Ed Goossens van West Betuwe donderdag tijdens de behandeling van de Perspectiefnota.

“Nog deze raadsperiode willen wij een handreiking doen. We komen met varianten en werken de kosten daarvan uit. Zo hopen we duidelijkheid te bieden. Dat verdienen de inwoners na 25 jaar”, zei Goossens.

De ontsluiting van Hellouw vormt al vele jaren een ‘hoofdpijndossier’. Volgens inwoners is de kruising van de Irenestraat met de Graaf Reinaldweg ronduit gevaarlijk. Regelmatig gebeuren er ongelukken.

Daarnaast is de smalle Irenestraat eigenlijk niet geschikt als entree van het dorp. “De huizen staan pal langs de weg. Bovendien rijdt het verkeer er vaak te hard. Ook daar maken inwoners zich zorgen over”, liet inwoonster Tanja Erkel eind april – toen er wéér een aanrijding had plaatsgevonden – in een interview met deze krant weten.

De kruising figureerde in het recente verleden al eens in de SBS-serie ‘De gevaarlijkste wegen van Nederland’.

Slepend
Diverse fracties wezen het college vorige week tijdens hun ‘Algemene Beschouwingen’ op de urgente situatie in Hellouw.

ChristenUnie-fractieleider Fred Temminck constateerde dat er sprake is van een ‘lang slepend en niet gemakkelijk dossier’. Volgens Temminck is het de bedoeling om nog deze raadsperiode hierover een besluit te nemen.

“Om het weer actueel te maken, hebben we als fractie de provincie hier bij betrokken door meerdere statenleden ter plaatse uit te nodigen. Dat heeft het onderwerp weer op de agenda gezet. Corona heeft de zaak vertraagd, maar het is nu echt de bedoeling om door te pakken.”

Meeting
Temminck heeft de wethouder gevraagd nog voor de zomervakantie met een reactie te komen.

“We moeten dit najaar echt een laatste meeting met de inwoners hebben om dan met één voorstel naar de provincie te gaan”, aldus Temminck die het besluit welke maatregelen genomen moeten worden sterk laat afhangen van de inspraak van de inwoners.

“Een rotonde met een vierde poot is een optie, maar ook verkeerslichten en bijpassende maatregelen ter plaatse én in het dorp zijn denkbaar.”

Voor Temminck is het wel duidelijk dat de Oudenhof open moet blijven.

Draagvlak
CDA-fractieleidster Dittie van Zee wil een verkeersontsluiting die op voldoende draagvlak van de inwoners kan rekenen, terwijl VVD-voorman Frank Broedelt ervoor pleitte om een verkeersdeskundige in te schakelen die samen met de inwoners een oplossing zoekt die door het hele dorp wordt gedragen.

Namens Dorpsbelangen stelde fractieleider Henk de Man vast dat een goede verkeersoplossing er bovendien voor zorgt dat de leefbaarheid van het dorp kan worden verbeterd.

“Dan kunnen veel andere zaken in Hellouw – die nu moeten wachten tot er een oplossing wordt gevonden – worden aangepakt. Denk aan een dorpsplein en de inrichting van straten. Het is de hoogste tijd om knopen door te hakken en aan de slag te gaan in Hellouw.”

Ook Gijsbert van de Water – fractieleider van VWB – constateerde dat de inwoners al heel lang op een oplossing wachten. “En voor velen is dat geen rotonde. College kom met een voorstel dat goed is voor het dorp en wacht niet tot 2025. Overweeg een veilige kruising met verkeerslichten – samen met de provincie – en los het op voor de inwoners van Hellouw.”

Extra geld
In de Perspectiefnota laat het college weten dat voor de aanleg van de verkeerontsluiting Hellouw – naast het al eerder begrote bedrag – een extra krediet nodig is van 1,8 miljoen euro. Dit extra geld is nodig voor de aanleg van een rotonde met een ontsluiting naar het noorden (Paalgraaf).

“Doel van de aanleg van de verkeersontsluiting is het verbeteren van de verkeerssituatie op de kruisingen met de Graaf Reinaldweg bij Hellouw.”

Bron: Het Kontakt