24-1-2022

TRICHT – In 2014 presenteerde het dorp Tricht het Dorpsplan Tricht aan de toenmalige gemeente Geldermalsen. Daarin stonden plannen en wensen voor de toekomst van het ruim tweeduizend inwoners tellende Lingedorp.

Nu, acht jaar later, overhandigden vertegenwoordigers van het Platform Tricht Springlevend wethouder Rutger van Stappershoef de eerste versie van de Kernagenda Tricht. Het is een bijgewerkte uitvoeringsagenda van het Dorpsplan Tricht in een nieuw jasje.

Destijds stond de roep om betaalbare woningbouw voor starters en senioren bovenaan en dat is nog steeds het geval. Er is in acht jaar op andere terreinen wel veel gebeurd, zoals de werkzaamheden aan het spoor, een klompenpad en dagbesteding voor ouderen. Andere wensen uit 2014 zoals een speelbos en een openbare steiger aan de Linge volgen dit jaar.
Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Komend voorjaar houdt het Platform Tricht Springlevend een avond in het dorpshuis voor alle inwoners. Zij kunnen reageren op de Kernagenda. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Trichtenaren die vragen hebben of nu al willen meedenken of meehelpen met de uitvoering van een of meerdere actiepunten kunnen zich daarvoor aanmelden via e-mail: dorpsplantricht@gmail.com.

Bron: De Gelderlander