23-09-2021

Wethouders Ed Goossens en Sietske Klein-de Jong van West Betuwe hebben het officiële startsein gegeven van het Omgevingsloket.

Dat gebeurde tijdens een korte bijeenkomst bij de ingang van de publieke balie op de Van Dam van Isseltweg 4, naast het gemeentehuis dat binnenkort wordt verbouwd. Er waren toespraken van Karen Coesmans (gemeentesecretaris), Sander Theunissen (teamleider Publiek) en Erwin Donga (teamleider Ruimtelijke Ordening).

De verlening van vergunningen was tot voor kort nog ondergebracht bij de Omgevingsdienst Rivierenland, maar wordt voortaan uitgevoerd onder regie van de gemeente zelf. “Het is een majeure verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners en ons bedrijfsleven”, benadrukken beide wethouders. “Dit doen we door de regie op de informatievoorziening over omgevingsvergunningen en regie op het vergunning-proces weer in eigen huis te halen.” Het onderwerp leidde destijds tot een fikse discussie in de gemeenteraad. Veel dienstverlening door de ODR stond volgens de lokale politici te ver af van de burgers.

Inwoners en bedrijven kunnen bij het omgevingsloket terecht voor informatie over omgevingsvergunningen: ‘wanneer wel en wanneer niet nodig?’, ‘hoe vraag ik vergunning aan?’, ‘hoe lang duur het?’. Ook de voortgangsinformatie van lopende vergunningaanvragen is nu beter geregeld. Inwoners en bedrijven krijgen ook inzage in bouwdossiers en informatie over bodemgesteldheid. In een vroeg stadium kan al een gesprek plaatsvinden over een voorgenomen initiatief of een voorgenomen vergunningaanvraag. Vragen over milieuvergunningen gaan overigens wel rechtstreeks door naar de Omgevingsdienst Rivierenland.

Gestroomlijnd
Het wordt de aanvrager van vergunningen een stuk makkelijker gemaakt. Het proces wordt gestroomlijnder. De aanvrager wordt naar de juiste persoon doorverbonden. Er is een continue proces van eerste initiatief en contact met een gemeenteambtenaar en de uiteindelijke vergunningsverlening.

“Het is belangrijk dat onze inwoners bij het goede loket terechtkomen”, zegt wethouder Ed Goossens. ‘Bij het Omgevingsloket moeten de juiste documenten worden aangeleverd, zodt mensen in één keer goed worden geholpen. Veel dingen kun je met een website ondervangen. Maar er is ook een grote categorie mensen die toch liever gebruik maken van de telefoon of het persoonlijk contact. Het is wel fijn dat je dat dichtbij en op maat kunt leveren als gemeente.’

Wethouder Sietske Klein-de Jong: ‘Belangrijk is dat je procesinformatie hebt. Niks is zo ongemakkelijk dat je moet wachten, zonder dat je weet waar je op wacht. De doorlooptijd van een vergunning wordt korter. Onze medewerkers zijn straks in staat om die procesinformatie te leveren, waarmee we de inwoners tegemoet treden.”

 

Bron: Het Kontakt