07-07-2021

West Betuwe heeft een bruisend verenigingsleven. Het wordt lastiger vrijwilligers te vinden en lang te binden aan een vereniging. Het college van B&W heeft een vrijwilligersprogramma gemaakt om vrijwilligers te gaan ondersteunen.

Of het nou over voetbal, fanfares, speelweken, dorpshuizen, kerken, cultuur en kunst, of de brandweer gaat, de inzet van vrijwilligers is van belang. Wethouder Rutger van Stappershoef (DB): “Er zijn in West Betuwe meer dan 600 vrijwilligersorganisaties actief. Echt veel! Die vrijwilligers zijn heel belangrijk voor onze samenleving. Het is een groot goed.”

Afgehaakt
Maar dat ‘goed’ staat onder druk. Door COVID stond het verenigingsleven anderhalf jaar op een laag pitje. Vrijwilligers haakten noodgedwongen af, gingen andere dingen doen en het is nog maar de vraag of zij na anderhalf jaar weer terugkeren. Daarnaast worden wetten en regels steeds ingewikkelder.

Van Stappershoef: “We maken het onze inwoners en vrijwilligers soms wel moeilijk. Vooral op juridisch en administratief gebied. Als je een vergunning wilt aanvragen, moet je bijna een professional zijn.” Het college wil vrijwilligers meer ondersteuning bieden, maar ze wil ook flexibeler worden, waar dat kan. Van Stappershoef: “We zijn als gemeente natuurlijk gebonden aan regels, die we moeten uitvoeren. Daar komt de term wethouder vandaan, ik moet als wethouder de wet houden. Maar juist nu, na de Covid-maatregelen en -beperkingen moeten we op zoek naar de juiste balans. Aan de ene kant wet- en regelgeving voor openbare orde en veiligheid en aan de andere vertrouwen en ruimte geven aan onze vrijwilligers voor de leefbaarheid.”

Onhandige regels
Soms zitten die weten en regels wat onhandig in elkaar. Wie in april een vergunning voor een activiteit in juli aanvroeg, werd gehouden aan de toen geldende Corona-regels: bijvoorbeeld over het maximale aantal bezoekers. Dan wil je als aanvrager natuurlijk op tijd aan de slag. Maar juridisch blijft dan de vergunning met de Corona-bepalingen van kracht; ook als die regels anders worden, bijvoorbeeld door versoepeling. Juridisch begrijpelijk, maar het werkt niet goed: er is flexibiliteit nodig. Van Stappershoef: “Het overgrote deel van onze vrijwilligers is zeer ervaren, ze verdienen ons vertrouwen. We gaan kijken hoe we ze binnen de formaliteiten en procedures kunnen helpen en ondersteunen.”

Er staat meer op de rol. Van Stappershoef: “We willen onze vrijwilligers in de kernen actief gaan waarderen, onze dankbaarheid echt uitspreken. Met attenties, maar ook met Jeugdlintjes en de Cultuurprijs. Vrijwilligers zijn een belangrijke kurk waarop onze gemeente drijft.” De gemeente wil meer vertrouwen geven waar dat kan en vrijwilligers in de kernen op maat ondersteunen, zoals bij aanvragen voor subsidie en vergunningen. Ook wil ze de deskundigheid van vrijwilligers helpen bevorderen.

Bron: Weekblad West Betuwe