11-02-2021

Gisterenavond is tijdens de oordeelsvormende vergadering gesproken over het initiatief om een zonnepark aan te leggen aan de Ridderslag in Beesd.

Dit project, waarvoor een eerste aanvraag is ingediend in de voormalige gemeente Geldermalsen, voldoet in de ogen van Dorpsbelangen West Betuwe niet aan een tweetal criteria die zijn afgesproken in het Beleidsplan Zonneparken.

De eerste is dat geen landbouwgronden gebruikt kunnen en mogen worden voor het ontwikkelen van dergelijke parken en het tweede, net zo belangrijk criterium is een 50% deelnamen door inwoners.

Aan deze beide criteria wordt niet voldaan, het is namelijk agrarisch bestemde grond en van participatie is geen sprake. Participatie is dat inwoners kunnen profiteren van het project door er aan deel te nemen. Wat Dorpsbelangen betreft zou dit ook met een inleg van €0,- kunnen. Rendement wordt dan opgebouwd door de elektriciteit af te nemen en daar gewoon voor af te dragen. Door dit te doen los je als het ware je eigen lening aan de deelname af. Als “je inleg” is afgelost ga je alsnog profiteren van het project en de gelden die daar uit voort komen.

Bijkomende reden om niet met dit project in te stemmen is de ligging binnen de Hollandse Waterlinie. Een nationaal erfgoed, waarvoor de status is aangevraagd om op de Wereld erfgoed lijst te komen. In onze ogen ga je een dergelijk uniek geheel niet verkwanselen met zonnepanelen en windmolens. Iets dat ook door de nationale commissie die de Regionale Energie Strategie coördineert heel duidelijk wordt onderschreven .

Ook lopen wij als gemeente West Betuwe zeker niet achteraan voor wat betreft de opwekking van alternatieve energie. Vanuit de gehele gemeente is het resultaat daarvan midden in onze mooie gemeente zichtbaar.